Εγγραφή μέλους

Κατάθεση σε τράπεζα

Έχετε επιλέξει κατάθεση σε τράπεζα

· Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Στην Alpha Bank  αριθμός λογαριασμού

IBAN   GR 50 0140 3920 3920 0200 2002109    στο όνομα KAIZZA IKE

Λογ/σμός  ΑΛΦΑ  ΒΑΝΚ   392 002 002002109   στο όνομα KAIZZA IKE .

 

Στην Τράπεζα Πειραιώς αριθμός Λογαριασμού

ΙΒΑΝ   GR83 0171 4300 0064 3012 7510 225  στο όνομα KAIZZA IKE

Λογ/σμός Τράπεζα Πειραιώς   6430 127510 225    στο όνομα KAIZZA IKE

 

θα αναγράφετε   το ονοματεπώνυμό σας 

Όταν  επιβεβαιώσουμε την κατάθεσή σας  θα  ενεργοποιηθεί η εγγραφή σας.

 

© 2021 Kaizza All rights reserved.