Εγγραφή μέλους

Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.Kaizza.gr  ανήκει στην Εταιρεία ΙΚΕ με την επωνυμία ¨KAIZZA  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Κ.Ε.¨  με τον διακριτικό τίτλο ¨KAIZZA  Ι.Κ.Ε.¨

Η χρήση του www.Kaizza.gr συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Το www.Kaizza.gr μπορεί οποιαδήποτε χρονική στγμή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ενημερώνοντας το παρόν κείμενο. Η χρήση της σελίδας από τους χρήστες / επισκέπτες σημαίνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τροποποιήσεών τους.

To www.Kaizza.gr δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά  δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών και να τηρεί τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου ( Ν.2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, Ν2774/1999 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα,  τα Π.Δ. 207/1998 και 79/200, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες της  αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  και  του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως εκάστοτε  ισχύουν.

Για την εγγραφή στο www.Kaizza.gr θα πρέπει ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών ή να έχει την έγκριση των κηδεμόνων του και της  άσκησης  επιμέλειας  των παιδιών. Για  το λόγω  αυτό  ζητούμε  με  εγγραφή  παιδιών  να  μας  στέλνετε  μέσω  email ή   με  φάξ ή  ταχυδρομικά, υπογεγραμμένο με  γνήσιο υπογραφής  Υπεύθυνη Δήλωση με τα  στοιχεία σας.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν και δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών. Έχει επίσης την δυνατότητα να διαγραφεί από το www.Kaizza.gr. Εάν ο χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του μετά από 7 ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής, τα χρήματα που πιθανόν έχει καταβάλει δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, το www.Kaizza.gr δικαιούται να διακόψει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτόν. Για την  επανενοργοποίηση των παροχών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος, να καταβάλει εκ νέου το ποσόν που έχει συμφωνηθεί ή να εξοφλήσει την οφειλή που έχει δημιουργηθεί.

Το www.Kaizza.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες οποιουδήποτε εγγεγραμμένου χρήστη εάν κρίνει, κατά την απόλυτη κρίση του ότι δεν τηρούνται από τον χρήστη στο ακέραιο οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτές. Επίσης μπορεί να τερματίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη εάν διαπιστώσει κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας. Σε αυτήν την περίπτωση τα χρήματα που πιθανόν ο χρήστης έχει καταβάλει δεν επιστρέφονται.

Το www.Kaizza.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα, ως προς την δομή  ή το γραφικό περιβάλλον και να εμπλουτίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεσμεύεται όμως ότι οι αλλαγές αυτές και οι τροποποιήσεις δεν θα επιφέρουν καμία αλλοίωση ή διαστρέβλωση στα δημοσιευμένα δεδομένα.

Ο πνευματικός δημιουργός απολαμβάνει σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 το περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα επί του έργου του.

Σε περίπτωση λοιπόν που τρίτος χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, αναπαράγει, επεξεργάζεται, εμπορεύεται και εν γένει διαφημίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο πνευματικό έργο χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού του προχωρεί σε παράνομη χρήση αυτού και ο δημιουργός μπορεί με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να απαγορεύσει την εν λόγω παράνομη εκμετάλλευση του έργου του.

Τα μέλη συνδρομητές εγγράφονται σε ένα  από τα τέσσερα πακέτα.

Δωρεάν – Silver – Gold – Platinum.

Για κάθε  δουλειά  που  θα  σας κλείνουμε   ως  εταιρεία θα  αμειβόμαστε με ποσοστό 7% επί της  αμοιβής σας.  

Είναι  απαραίτητο   να   συμπληρώνετε όλα  τα στοιχεία   που  ζητούνται  και  να είναι αληθή   γιατί  με  αυτό τον τρόπο   θα  σας  βρίσκουν   εύκολα οι Συντελεστές  που θα  ενδιαφερθούν  να  αναζητήσουν άτομα  μέσω  των διαφόρων φίλτρων.

Για την εγγραφή στο www.Kaizza.gr  θα πρέπει ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών ή αν  είναι κάτω  των 18  ετών να έχει την έγκριση των κηδεμόνων του και της  άσκησης  επιμέλειας  των παιδιών.  Για  το λόγω  αυτό  ζητούμε  με  εγγραφή  παιδιών  να  μας  στέλνετε  μέσω  email ή   με  φάξ  ή  ταχυδρομικά,  υπογεγραμμένο με  γνήσιο υπογραφής  Υπεύθυνη Δήλωση με   στοιχεία των κηδεμόνων σας και να αναγράφει η Υπεύθυνη Δήλωση ότι  ” ως κηδεμόνας  του παιδιού……  και  ασκώντας  την επιμέλεια επιτρέπω  την εγγραφή  στην Ιστοσελίδα  Kaizza.gr και  την  γνωστοποίηση των στοιχείων του”.

Απαγορεύεται  αυστηρώς η ανάρτηση ακατάλληλων φωτογραφιών και Βίντεο.  ( γυμνών – βίας κ.τ.λ.)

Μέλος που θα αναρτήσει ακατάλληλο περιεχόμενο θα διαγραφεί.

 

 

 

© 2021 Kaizza All rights reserved.